Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 3: Tjänsteresor och pendling

Tjänsteresor och pendling

Chalmers ska kombinera en sänkt klimatpåverkan från långväga resor med en ökad internationalisering, genom resfria möten samt tidseffektiva och klimatsmarta transportmedel och samarbetsformer. Kring våra campus ska vi främja klimatsmart mobilitet genom stark samverkan mellan Chalmers, fastighetsägare och staden.

Mål: Utsläppen från våra tjänsteresor och pendling ska minska med minst 25 procent mellan år 2019 och 2023, mätt i koldioxidekvivalenter.

Övergång till resfria akademiska möten är en aktuell fråga. Det är viktigt att Chalmers aktivt deltar i debatten och ligger i frontlinjen för den förändring som sker i akademins och samhällets sätt att samverka på ett klimatsmart sätt. Eftersom långa flygresor är den största källan till Chalmers klimatpåverkan behöver vi tydliga mål, som samtidigt gagnar vår internationalisering och samverkan med omvärlden.

Vi reser bara när vi måste 

Chalmers ska kombinera en sänkt klimatpåverkan från långväga resor med en ökad internationalisering, genom resfria möten samt tidseffektiva och klimatsmarta transportmedel och samarbetsformer. Genom att satsa på rätt teknik och utmana invanda beteenden identifierar vi de bästa sätten att nyttja virtuella konferenser och resfria möten. 

Exempel ur handlingsplanen: Kartläggning av behov av högteknologisk videokonferenslokal per institution och hus, samt plan för inköp och installation. Regelbundna resvaneundersökningar, för att beräkna utsläppen och identifiera möjligheterna och förutsättningarna för resfria möten när det är görbart och relevant.

När vi måste resa, reser vi klimatsmart 

Våra IT-verktyg ska göra oss medvetna om våra resors klimatbelastning, och blir ett effektivt stöd för att välja det mest klimatsmarta färdsättet. Flygresor kortare än 50 mil ses inte som ett alternativ. 
Exempel ur handlingsplanen: Säkerställande av att resebokningsföretaget stödjer Chalmers för att uppfylla resepolicyn, exempelvis för att inte flyga under 50 mil. Utveckling och implementering av avståndsbaserad klimatavgift för flygresor. Genomförande av en virtuell konferens för att utveckla förmågan att bedriva högkvalitativa resfria konferenser.

Mobilitet kring våra campus 

Stark samverkan mellan Chalmers, fastighetsägare och staden möjliggör klimatsmart mobilitet på och kring våra campus, drivet genom Grön Resplan. Det innebär bland annat att vi tillsammans ska möjliggöra:
  • Fossilfria transporter till och mellan våra campus.
  • Cykelvägar som är optimerade och premierade. 
  • System för cykelfrämjande åtgärder som är väl fungerande och frekvent använda, allt från mobilitetstjänster till attraktiva cykelfaciliteter.
Exempel ur handlingsplanen: Marknadsmässiga p-avgifter, med dygnshyra från år 2021. P-platser med laddstolpar och p-platser reserverade för elbilpool. På sikt avskaffad ersättning för egen bil i tjänst.Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.