Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 6: Mat och servering

Mat och servering

Restaurangerna på Chalmers ska inspirera till hållbara val, minska sitt eget klimatavtryck, minska matsvinnet, fasa ut klimatbelastande engångsartiklar och ta ett globalt miljö- och hållbarhetsansvar genom sina inköpsval.

Chalmers restaurang- och cateringverksamhet är miljöcertifierade och har arbetat med hållbarhets- och klimatfrågor under lång tid. Sedan 2015 har de visat sina gäster klimatpåverkan från den mat som serveras, och sedan dess har matens utsläpp minskat med över 20 procent.

Chalmers Konferens & Restauranger ingår i koncernen Chalmers Studentkårs Företagsgrupp, som ägs och drivs av Chalmers Studentkår.

Chalmers och Chalmers Konferens & Restauranger samarbetar för att tillsammans driva hållbarhetsarbetet framåt, med ambitionen att restaurangerna ska minska sitt eget klimatavtryck och ta ett globalt miljö- och hållbarhetsansvar genom sina inköpsval. Klimatsmart mat och dryck ska serveras på campus och i verksamheten. Målsättningen när det gäller matsvinn och oundvikligt matavfall är att det ska minimeras.

Sidansvarig Publicerad: ti 29 nov 2022.