Dekorativ bild för Chalmers klimatstrategi område 7: Hållbar kapitalförvaltning

Hållbar kapitalförvaltning

Chalmers ska investera i fonder som har tydliga och transparenta riktlinjer inom klimat- och hållbarhetsområdet. Med stöd av vår egen forskning söker vi bolag som möter framtidens behov av fossilfri energi, och använder forskningen som inspiration för att välja investeringar som kan leda till ett hållbart samhälle utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Chalmersstiftelsens satsningar ska bidra till klimat- och hållbarhetsmålen

Vi arbetar kontinuerligt med krav och riktlinjer för våra investeringar, som ska ge stöd så att Chalmersstiftelsens satsningar är i linje med nationella och internationella klimat- och hållbarhetsmål.

Exempel ur handlingsplanen: Utveckling och införande av riktlinjer och systematik för att värdera Chalmersstiftelsens satsningar, och stöd till innovationer, i linje med nationella och internationella klimat- och hållbarhetsmål.

Vi ska välja investeringar som främjar klimat- och hållbarhetsmålen

Vi strävar efter att finanspolicyns regelverk ska utvecklas i linje med nationella och internationella klimat- och hållbarhetsmål. Vi ska investera i fonder som har tydliga och transparenta riktlinjer inom klimat- och hållbarhetsområdet. Med stöd av vår egen forskning söker vi bolag som möter framtidens behov av fossilfri energi, och använder forskningen som inspiration för att välja investeringar som kan leda till ett hållbart samhälle utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Exempel ur handlingsplanen: Uppdatering av finanspolicyn i linje med nationella och internationella klimat- och hållbarhetsmål. Upprättande av mål och nyckeltal för investeringar för klimatomställning. Investeringar i fonder som har tydliga och transparenta riktlinjer inom klimat- och hållbarhetsområdet.Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.