Jordklotet sett från rymden.

Chalmers för klimatet

Chalmers mål är att verka för en hållbar framtid. Den visionen genomsyrar allt vi gör.

Det största och viktigaste bidraget är vår forskning. Ny teknik, kunskap, mätmetoder, produkter och tillverkningssätt kommer samhället till gagn och genom vårt välutvecklade innovationssystem skapar vi förutsättningar – både lokalt och globalt – att ställa om. 

Visionen präglar även våra utbildningar. Sedan 30 år tillbaka är kursen miljö och hållbar utveckling obligatorisk för alla studenter och våra utbildningar har moment som tydligt kopplar till både nutida och framtida samhällsutmaningar. Det gör att de omkring 3 500 studenter som examineras från Chalmers varje år för vidare medvetenhet och ny kunskap ut i arbetslivet. 

Att vara en föregångare kräver dessutom att vi lever som vi lär. Därför har vi tagit fram en klimatstrategi för att minska belastningen från vår egen verksamhet och förtydliga vårt bidrag till klimatomställningen. År 2030 ska våra utsläpp av växthusgaser vara halverade jämfört med basåret 2019, och år 2045 ska våra netto-utsläpp vara noll.

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.