Händelser: Gbg400http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 27 Feb 2020 14:19:55 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Byggnadens-roll-i-energisystemet.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/Byggnadens-roll-i-energisystemet.aspxByggnadens roll i energisystemet<p>Teknikparkens konferenscentrum, Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg</p><p>Den 12 mars välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett lunchseminarium om byggnadens roll i energisystemet. Idag står energisystemet inför en rejäl omställning med en ökad andel förnyelsebar energi och förändrade förbrukningsmönster.</p>​<span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Byggbranschen har gjort ett stort arbete att minska energianvändningen för uppvärmning och kylning. Den stora utmaningen nu är att minska behovet av effekt och möta det varierade utbudet. </span></span><span></span><div><span style="font-size:14px">Redan idag finns exempel på byggnader som har sin största kostnad baserad på maximalt effektuttag från fjärrvärme och fjärrkyla. Med decentraliserad lagring av värmeenergi och smart styrning finns nya möjligheter att minska effektbehovet och större möjlighet att nyttja förnyelsebar energi. <br />Men hur fungerar det ihop med storskaliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span> </div> <div><span style="font-size:14px"><b>På lunchseminariet </b>kommer vi att diskutera effektreduktion och decentraliserad värmelagring ur fastighetsägarens perspektiv tillsammans med energileverantörens perspektiv. </span></div> <div><span style="font-size:14px">Kan vi använda decentraliserad värmelagring vid eller i byggnader på ett smartare sätt i framtiden för att minska effektbehovet?  </span><span style="background-color:initial">Har vi en samsyn om vad som behöver göras, och hur kan det gå till?</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span> </div> <div><span style="font-size:14px"><b>Tid och plats:</b> 12 mars, kl 12.00-14:00, </span></div> <div><span style="font-size:14px">Poseidon, Teknikparkens konferenscentrum,</span></div> <div><span style="font-size:14px">Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span> </div> <div><b>11:45 lunchwraps serveras.</b><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span> </div> <div><span></span><div><span style="background-color:initial"><em>Lunchseminariet är gratis, men föranmälan krävs, senast 9 mars. </em></span><br /></div> <div><br /> </div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/d1300778-21ad-47b1-98a2-a28156335025"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här​​​</a></div> <div><br /> </div> <div><span style="background-color:initial"><b>Program: <br /></b></span><span style="background-color:initial">1</span><span style="background-color:initial">2:00–14:00</span></div> <div><ul><li><span style="background-color:initial">Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi. </span></li> <li>”Värmelagring: från molekyl till ihopkopplade nätverk”, Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor i Byggnadsfysik.</li> <li>”Fastighetens roll i det moderna energisystemet”, Anders Björling, teknisk chef, Castellum Väst.</li> <li>&quot;Energibolagets roll i samhället när klimatfrågan är i centrum&quot;, Christian Schwartz, VD Mölndal Energi.</li> <li>Bensträckare i föreläsningssalen.</li> <li>Moderatorledd diskussion.</li> <li>13:40 kaffe, kaka och mingel.</li></ul></div> <div><br /> </div> <div><br /> </div> <div><i>Välkomna till vårt lunchseminarium</i></div> <div><b>Maria Grahn, </b></div> <div><i>Director of Energy Area of Advance </i></div></div>