Testbäddar och testprojekt

Five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar olika projekt och satsningar på Chalmers campus inom hållbarhetsområdet.

Camus LindholmenLIMA - Lindhol​men lntegrated Mobility Arena

LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som arbetar på och nära Lind​holmen. Mobilitetslösningen samlar alla resealternativ och parkering på campus Lindholmen i en app. Syftet är att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. I projektet erbjuds chalmersanställda att pröva och utvärdera tjänsten. LIMA är ett brett samverkansprojekt som delfinansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer om LIMA 

Se film om LIMA​ 


Mobilitet JohannebergMoJo - Mobilitet Johanneberg

Under hösten 2020 och drygt ett år framåt ska ett antal anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet i Johanneberg få testa ett nytt mobilitetskoncept. Via en app kommer de enkelt kunna boka olika typer av kortare tjänsteresor och få tillgång till hållbara färdmedel så som elbilar, elcyklar och kollektivtrafik. Syftet är att främja hållbart resande bland de anställda och att öka områdets attraktivitet.​

Läs mer om MoJo​

Läs mer om EC2B

molekylär sollenergilagringsteknikMOST - molekylär solenergilagringsteknik

Den molekylära solenergilagringstekniken MOST (molecular solar thermal energy storage) är ett revolutionerande utsläppsfritt energisystem som kan lagra solenergi för senare användning, till exempel från dagen till natten eller från sommaren till vintern. Tekniken har bland annat utvecklats på taket till MC2-huset och kommer inom kort att testas vidare i HSB Living Lab.

Läs mer om MOST


leveransrobotHUGO - självkörande leveransrobot

Campus Johanneberg står värd för testverksamheten med den automatiserade självkörande leveransroboten Hugo. Roboten ska under testperioden leverera paket till olika delar av campus.Testverksamheten ingår i KUL-projektet som står för Klimatneutral Urban Logistik och syftar till att få ner koldioxidutsläppen genom att automatisera leveranser med kort transportsträcka (så kallad ”last mile”). I projektet kommer även användare och medborgare att involveras för att öka förståelsen för automatiserade leveranstjänster. Satsningen samlar fyra fastighetsägare, Göteborg stads trafikkontor, forskare på Chalmers och Göteborgs Universitet samt Johanneberg Science Park. Projektet har fått stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Hugo Delivery
Artikel från Hållbar stad​

Karta av taken med solceller

Solenergi på taken

Ett stort antal solceller installeras på lämpliga hustak på båda campus. Solcellerna täcker cirka 4200 kvadratmeter tak och ingår i olika forskningsprojekt.


FED Illustration. Fossil Free Energy District

FED – Fossilfree Energy District

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla har utvecklats under 2017−2019 på campus Johanneberg. Projektet är ett EU-projekt med nio samarbetspartners från akademi, näringsliv och samhälle.

FED

Foto på den självkörande minibussen

S3 – Test av självkörande minibuss

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden och minska behovet av parkeringsplatser. Projektet är ett samverkansprojekt med 16 parter, däribland RISE, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericsson och Göteborgs Stad. Första testet gjordes på campus Johanneberg och rutten innehöll hållplatserna Chalmersplatsen, Johanneberg Science Park och biblioteket. Våren 2020 testas S3 på campus Lindholmen i en blandad trafikmiljö.

Foto på inomhus-hållplatsen för buss 55

ElecriCity

Vilka nya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Forskning på Chalmers fokuserar bland annat på buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används busslinje 55 och delar av linje 16. Busslinje 55 går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg. På Lindholmen är ändstationen utformad som en inomhushållplats där bussen också laddas och där forskning bedrivs på inomhusklimatet. På Johanneberg ingår ändhållplatsen i projekt Tysta Offentliga Rum (TOR), där ny teknik testas för att skapa stilla och dämpade rum i staden.

Foto på solenergilagringstekniken

Solar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har visat att principen funkar i labbet – nu har forskningen flyttat ut på campus för att fortsätta under verkliga förhållanden. Utöver dessa tester av aktiva material för att höja solcellers verkningsgrad har testplatsen, som finns på taket av MC2-huset, använts i utvecklingen av den molekylära solenergilagringstekniken MOST , Molecular Solar Thermal Energy Storage

 Solar Initative

Chalmers kraftcentralChalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg. Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.


Dome of VisionsDome of Visions

Dome of Visions på Lindholmen är en innovativ, kupolformad träbyggnad och en visionär och inspirerande arena för möten, utställningar och seminarier kring hållbar samhällsutveckling. Du som arbetar på Chalmers, och vill göra ett event som kopplar till hållbarhet eller innovation med människan i fokus, har möjlighet att boka Dome of Visions utan kostnad. När du gör din bokning via Dome of Visions hemsida, så ska du även kontakta Anna Näsbom​, avdelningschef vid Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

Foto på Epishines solceller

Epishine

Med utgångspunkt i forskning från Chalmers och Linköpings universitet producerar startup-företaget Epishine organiska solceller som nu testas på ett antal ställen på campus Johanneberg. Solcellerna som testas är millimetertunna, böjliga och formbara solceller för strömförsörjning av internet of things-prylar.

Epishine 

The IRIS Smart Cities Consortium

IRIS

Projekt som startade 2017. Inom IRIS ska nya lösningar testas för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT, och ett särsilt fokus ligger på campus Johanneberg. Projektet koordineras av Johanneberg Science Park, i samarbete med Chalmers och sju andra parter.

IRIS ​
Foto på HSB Living Lab

HSB Living Lab

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Johanneberg Science Park och HSB samt ytterligare nio partners. På Campus Johanneberg uppfördes under 2016 ett flerbostadshus där ca 30 studenter idag bor. Samtidigt som huset fungerar som bostad fungerar det också som laboratorium för Chalmers forskare och det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer.

Flygfoto på fastigheten Viva

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing och pilotprojektet brf Viva, ett fullskalelaboratorium där forskare undersöker hur man kan bygga bo och leva så hållbart som möjligt. Forskningen handlar bland annat om energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder. Fastigheterna är belägna på Guldheden strax söder om Chalmers campus Johanneberg

Riksbyggens Brf Viva är certifierade med Miljöbyggnad Guld. Det innebär bland annatatt den färdiga byggnaden har låg energianvändning vilket ger upphov till lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter.

Foto från Challenge Lab

Challenge Lab

Challenge Lab är en arena som behandlar hållbarhet ur ett brett perspektiv och i den förberedande kursen ”Leadership for Sustainable Transitions” används Chalmers campus som fallstudie. I kursen tar studenterna sig an framtidens globala utmaningar och hittar konkreta lösningar på verkliga problem. Idéer genererade i labbet har vid ett antal tillfällen utvecklas till start-ups och kopplats till Chalmers campusområden.

Klimatsmarta luncher på campus

De flesta restauranger på Chalmers campus är miljömärkta och menyerna visar beräknat CO2-utsläpp eller koldioxidavtryck för rätterna. Syftet är att visualisera lunchens miljöpåverkan och att ge en långsiktig strategi för klimatsmarta luncher. Det är menyplaneraren, CarbonAte, som är utvecklad av Chalmers forskare och start-up företaget CarbonCloud, som ger oss möjligheten att göra ett gott val på lunchen, ur flera aspekter.

​​​

Publicerad: må 18 maj 2020.