Illustration av campus

Om Five Star Campus

Testbäddar för hållbara lösningar

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet, stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för den forskning inom hållbar utveckling som Chalmers bedriver.
 
Programmet Five star campus pågick från 2017 till och med 2021, med en slutkonferens i november 2021. Programmet syftade till att utveckla campusområdena så att de väcker internationell uppmärksamhet och uppfattas som attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!  

Five star campus verkade för att skapa fler test- och demonstrationsprojekt i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, för att stärka och stimulera övergången till hållbara system och hållbar teknik. Campusområdena är väl lämpade för sådana samverkansprojekt. Dels är de centralt belägna och väl sammanhållna med få fastighetsägare, vilket gör dem till mer kontrollerade miljöer än stadsdelar som normalt har en stor mängd fastighetsägare och andra aktörer. Dels befolkas campusområdena av vår främsta tillgång: tusentals teknik- och samhällsintresserade studenter, forskare och medarbetare som bidrar med innovativa idéer och stort engagemang. Chalmers samverkan med näringsliv och samhälle var en tillgång för programmet  och fördjupades inom projekten. 

Några av initiativen från Five star campus är idag synliga och lättillgängliga i den fysiska campusmiljön, medan andra kräver lite mer av den nyfikne för att upptäckas. Five star campus verkade för att aktivt visualisera och kommunicera de test- och demonstrationsprojekt som startade på campusområdena.

Chalmers campus

​Johannebergs och Lindholmens campus har olika förutsättningar, och projekten på områdena har delvis olika tematiska fokus. På Johanneberg pågår projekt inom hållbara energilösningar, samt test- och demoprojekt inom stadsbyggnadsområdet. Lindholmens campus karakteriseras av en mängd aktörer där tyngdpunkten ligger på fordonsindustrin och IKT. Där finns flera test- och demoprojekt inom mobilitetssektorn.

Boka in en testbäddspromenad

På Campus Johanneberg har vi samlat de mest sevärda projekten i en testbäddspromenad, som kan användas vid till exempel studiebesök eller andra besök, eller bara för att få ett möte att sticka ut och bli mer inspirerande. Under åren har akademi, organisationer, myndigheter, skolor och företag från när och fjärran besökt campusområdet och tagit del av forskningen som bedrivs här. Beroende på tillfälle och behov så går det att engagera projektledare eller forskare som berättar mer utförligt om hela eller delar av promenaden.  Kontakta Five Star Campus programkontor, se kontaktsidan.
 

Sidansvarig Publicerad: fr 11 feb 2022.