Five star campus - testarena för hållbara lösningar

Five star campus syftar till att utveckla Chalmers campusområden till attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!

Five star campus samlar, visualiserar och kommunicera flera olika spännande projekt och satsningar. Här kan du läsa mer om de aktuella projekten.

MoJo - Mobilitet Johanneberg

Under hösten 2020 och drygt ett år framåt kan anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet  Johanneberg testa ett nytt mobilitetskoncept. Via en app kan du enkelt boka olika typer av kortare tjänsteresor och få tillgång till hållbara färdmedel så som elbilar, elcyklar och kollektivtrafik. Syftet är att främja hållbart resande bland de anställda och att öka områdets attraktivitet.​

Läs mer om EC2B ​

HUGO - en självkörande leveransrobot

Campus Johanneberg står värd för testverksamheten med den automatiserade självkörande leveransroboten Hugo. Roboten ska under testperioden leverera paket till olika delar av campus.Testverksamheten ingår i KUL-projektet som står för Klimatneutral Urban Logistik och syftar till att få ner koldioxidutsläppen genom att automatisera leveranser med kort transportsträcka (så kallad ”last mile”). I projektet kommer även användare och medborgare att involveras för att öka förståelsen för automatiserade leveranstjänster. Satsningen samlar fyra fastighetsägare, Göteborg stads trafikkontor, forskare på Chalmers och Göteborgs Universitet samt Johanneberg Science Park. Projektet har fått stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

leveransrobot

Hugo Delivery
Artikel från Hållbar stad​​

LIMA - Lindhol​men lntegrated Mobility Arena

LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som arbetar på och nära Lind​holmen. Mobilitetslösningen samlar alla resealternativ och parkering på campus Lindholmen i en app. Syftet är att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. I projektet erbjuds chalmersanställda att pröva och utvärdera tjänsten. LIMA är ett brett samverkansprojekt som delfinansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer om LIMA 

Se film om LIMA​ 


MOST - molekylär solenergilagringsteknik

Den molekylära solenergilagringstekniken MOST (molecular solar thermal energy storage) är ett revolutionerande utsläppsfritt energisystem som kan lagra solenergi för senare användning, till exempel från dagen till natten eller från sommaren till vintern. Tekniken har bland annat utvecklats på taket till MC2-huset och kommer inom kort att testas vidare i HSB Living Lab.

molekylär sollenergilagringsteknik


S3 – Test av självkörande minibuss

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden och minska behovet av parkeringsplatser. Projektet är ett samverkansprojekt med 16 parter, däribland RISE, Chalmers,Västtrafik, Ericsson och Göteborgs Stad. Första testet gjordes på campus Johanneberg och rutten innehöll hållplatserna Chalmersplatsen, Johanneberg Science Park och biblioteket. Just nu testas S3 på campus Lindholmen i en blandad trafikmiljö. Projektet beräknas att avslutas i slutet av juni 2021.

Foto på den självkörande minibussenSolenergi på taken
Ett stort antal solceller installeras på lämpliga hustak på båda campus. Solcellerna täcker cirka 4200 kvadratmeter tak och ingår i olika forskningsprojekt.

Karta av taken med solcellerChalmers en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar


FED – Fossilfree Energy District och Flexigrid

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla har utvecklats under 2017−2019 på campus Johanneberg. Projektet är ett EU-projekt med nio samarbetspartners från akademi, näringsliv och samhälle. Projektet slutar 2019 men marknadsplatsen är tänkt att finnas kvar och vara öppen för både forskare och företag som vill testa nya energilösningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Ett exempel är det nystartade projektet FlexiGrid (2020), där fokus främst ligger på elsystem och servicetjänster mot det lokala elnätet i samarbete med forskare från Bulgarien, Schweiz, Turkiet och Kanada.

FED Illustration. Fossil Free Energy District


ElectriCity

Vilka nya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Forskning på Chalmers fokuserar bland annat på buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används busslinje 55 och delar av linje 16. Busslinje 55 går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg. På Lindholmen är ändstationen utformad som en inomhushållplats där bussen också laddas och där forskning bedrivs på inomhusklimatet. På Johanneberg ingår ändhållplatsen i projekt Tysta Offentliga Rum (TOR), där ny teknik testas för att skapa stilla och dämpade rum i staden.

Foto på inomhus-hållplatsen för buss 55ElectriCity


Solar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har visat att principen funkar i labbet – nu har forskningen flyttat ut på campus för att fortsätta under verkliga förhållanden. Utöver dessa tester av aktiva material för att höja solcellers verkningsgrad har testplatsen, som finns på taket av MC2-huset, använts i utvecklingen av den molekylära solenergilagringstekniken MOST , Molecular Solar Thermal Energy Storage

Foto på solenergilagringstekniken

 Solar InitativeChalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg. Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.

Chalmers kraftcentral


Dome of Visions

Dome of Visions på Lindholmen är en innovativ, kupolformad träbyggnad och en visionär och inspirerande arena för möten, utställningar och seminarier kring hållbar samhällsutveckling. Du som arbetar på Chalmers, och vill göra ett event som kopplar till hållbarhet eller innovation med människan i fokus, har möjlighet att boka Dome of Visions utan kostnad. När du gör din bokning via Dome of Visions hemsida, så ska du även kontakta Anna Näsbom​, avdelningschef vid Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

Dome of Visions


IRIS

Projekt som startade 2017. Inom IRIS ska nya lösningar testas för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT, och ett särsilt fokus ligger på campus Johanneberg. Projektet koordineras av Johanneberg Science Park, i samarbete med Chalmers och sju andra parter.

The IRIS Smart Cities ConsortiumIRIS ​

HSB Living Lab

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Johanneberg Science Park och HSB samt ytterligare nio partners. På Campus Johanneberg uppfördes under 2016 ett flerbostadshus där ca 30 studenter idag bor. Samtidigt som huset fungerar som bostad fungerar det också som laboratorium för Chalmers forskare och det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer.

Foto på HSB Living LabHSB Living Lab


Riksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing och pilotprojektet brf Viva, ett fullskalelaboratorium där forskare undersöker hur man kan bygga bo och leva så hållbart som möjligt. Forskningen handlar bland annat om energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder. Fastigheterna är belägna på Guldheden strax söder om Chalmers campus Johanneberg

Riksbyggens Brf Viva är certifierade med Miljöbyggnad Guld. Det innebär bland annatatt den färdiga byggnaden har låg energianvändning vilket ger upphov till lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter.

Flygfoto på fastigheten VivaRiksbyggen Positive Footprint Housing


Klimatsmarta luncher på campus

De flesta restauranger på Chalmers campus är miljömärkta och menyerna visar beräknat CO2-utsläpp eller koldioxidavtryck för rätterna. Syftet är att visualisera lunchens miljöpåverkan och att ge en långsiktig strategi för klimatsmarta luncher. Det är menyplaneraren, CarbonAte, som är utvecklad av Chalmers forskare och start-up företaget CarbonCloud, som ger oss möjligheten att göra ett gott val på lunchen, ur flera aspekter.

CarbonCloud​


3D-modell av campus Johanneberg

​Den tredimensionell modellen av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmerär ett nytt verktyg för forskningskommunikation. 3D-modellen kan användas av alla på Chalmers, till exempel vid konferenser, mässor eller möten. Du kan också vara med och utveckla modellen genom att lägga in visualiseringar av din forskning, under förutsättning att den på något sätt kopplar till campusområdet och hållbarhet. Den kan också vara ett verktyg för dig som ser en möjlighet att använda campusområdet för att illustrera ett koncept eller en teori. Modellen är särskilt bra för att illustrera flöden av exempelvis energi, människor eller transporter, osynliga miljödata som partiklar, vind eller väderförhållanden. Endast fantasin sätter gränser!​​​

Du är välkommen att använda 3D-mallen för att visualisera dina idéer på campus i 3D-bordet. För att låna eller utveckla 3D-modellen kontakta Jenny Forshuvud, kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan. 

Foto av 3D-modell av Campus JohannebergSidansvarig Publicerad: ti 08 dec 2020.