Five star campus – testarena för hållbara lösningar

Programmet Five star campus pågick från 2017 till och med 2021. Syftet var att utveckla Chalmers campusområden till attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Five star campus samlade, visualiserade och kommunicerade flera olika spännande projekt och satsningar. Här kan du läsa om de projekt och testbäddar som ingick i programmet.


Mojo - Mobilitet Johanneberg

Under drygt ett år från hösten 2020 kunde anställda på Chalmers, och andra företag verksamma på campusområdet i Johanneberg, testa ett nytt mobilitetskoncept. Via en app kunde de enkelt boka olika typer av kortare tjänsteresor och få tillgång till hållbara färdmedel så som elbilar, elcyklar och kollektivtrafik. Syftet var att främja hållbart resande bland de anställda och att öka områdets attraktivitet.​

Foto av informationsskylt om Mojo

Läs mer om appen EC2B ​(extern länk)

Hugo – en självkörande leveransrobot

Campus Johanneberg stod värd för testverksamheten med den automatiserade självkörande leveransroboten Hugo. Roboten levererade paket till olika delar av campus. Testverksamheten ingick i KUL-projektet, som står för Klimatneutral Urban Logistik, och syftade till att få ner koldioxidutsläppen genom att automatisera leveranser med kort transportsträcka (så kallad ”last mile delivery”). I projektet involverades även användare och medborgare för att öka förståelsen för automatiserade leveranstjänster. Satsningen samlade fyra fastighetsägare, Göteborg stads trafikkontor, forskare på Chalmers och Göteborgs universitet samt Johanneberg Science Park. Projektet fick stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansierades av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

leveransrobot

Hugo Delivery (extern länk)
KUL – Klimatneutral Urban Logistik (extern länk)


Lima – Lindholmen lntegrated Mobility Arena

Lima var ett mobilitetsprojekt för alla som arbetade på och nära Lind​holmen. Mobilitetslösningen samlade alla resealternativ och parkering på campus Lindholmen i en app. Syftet var att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad. I projektet erbjöds Chalmersanställda att pröva och utvärdera tjänsten. Lima var ett brett samverkansprojekt som delfinansierades av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Foto av campus Lindholmen

Läs mer om Lima (extern länk)

Se film om Lima (extern länk) 
Most – molekylär solenergilagring

Den molekylära solenergilagringstekniken Most (Molecular solar thermal energy storage) är ett revolutionerande utsläppsfritt energisystem som kan lagra solenergi för senare användning, till exempel från dagen till natten eller från sommaren till vintern. Tekniken har utvecklats bland annat på taket till MC2-huset och har testats som fönsterfilm i HSB Living Lab.

molekylär sollenergilagringsteknik

Se en film om tillämpningen av Most som fönsterfilm (extern länk)
Läs om fortsatt utveckling av Most i ett EU-projekt
S3 – Test av självkörande minibuss

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testade hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter genom att tillåta ökad förtätning av staden och minska behovet av parkeringsplatser. Projektet utfördes i samverkan mellan 16 parter, däribland Chalmers, Rise, Västtrafik, Ericsson och Göteborgs Stad. S3 testade självkörande minibussar på tre olika sträckor mellan 2017 och 2021, den första sträckan på campus Johanneberg och de två senare på campus Lindholmen.

Foto på den självkörande minibussen
Solenergi på taken
Chalmersfastigheter och Akademiska Hus har sedan 2015 installerat 10900 kvadratmeter solceller på Chalmers båda campus. Det innebär att den totala takytan som täcks av solceller motsvarade drygt två fotbollsplaner vid slutet av 2021.
Solcellerna ingår i olika forskningsprojekt som stödjer samhällets omställning till ett förnybart energisystem. De bidrar dessutom till Chalmers elförsörjning.

Flexigrid

EU-projektet Flexigrid utvecklar nya smarta och flexibla lösningar för elnäten, som behövs för omställningen till ett förnybart elsystem. Projektet kommer att utrusta elnätsoperatörer med avancerade verktyg så att de kan möta den växande kapacitetsbristen med flexibilitet, och uppdatera gamla system med smart teknik. Flexigrid har 16 samarbetsparter och pågår till våren 2023.
Chalmers del bygger vidare på projektet FED (se nedan), som utvecklade en unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla på campus Johanneberg. Inom Flexigrid används marknadsplatsen främst för forskning om elsystemet och servicetjänster mot det lokala elnätet.


FlexigridElectricity

Electricity är ett samarbete mellan en mängd aktörer för att utveckla, testa och demonstrera hållbara och attraktiva transporter. Hittills har samarbetet bland annat resulterat i 150 nya elbussar i Göteborgsområdet, efter Europas största upphandling av elbussar. Lärdomarna från samarbetet används nu i nya projekt för hållbarhet i staden.

Chalmers fokuserar inom Electricity på två nya demoarenor; en marin testbädd för eldrivna färjor och en testbädd för eldrivna byggfordon och byggmaskiner. Den marina demoarenan är inriktad på elektrifierad och snabbladdad färjetrafik. Planen är att Älvsnabben 4, som går över Göta älv, ska bli stadens första helt eldrivna färja. Projektet Electric Worksite II, som pågår till hösten 2023, testar hur eldrivna byggmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg.

Foto av elbuss

Electricity (extern länk)

Solar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har visat att principen funkar i labbet – nu har forskningen flyttat ut på campus för att fortsätta under verkliga förhållanden. Utöver dessa tester av aktiva material för att höja solcellers verkningsgrad har testplatsen, som finns på taket av MC2-huset, använts i utvecklingen av den molekylära solenergilagringstekniken Most, Molecular Solar Thermal Energy Storage.

Foto på solenergilagringstekniken

 Solar Initative
 

Chalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg. Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna, samt inom flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.

Chalmers kraftcentral


Iris

Ett femårigt EU-projekt som startade hösten 2017. Inom Iris testas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT, med ett särskilt fokus på campus Johanneberg. Projektet koordineras av Johanneberg Science Park, i samarbete med Chalmers och sju andra parter.

The IRIS Smart Cities ConsortiumIris (extern länk)


HSB Living Lab

HSB Living Lab är ett forsknings- och samarbetsprojekt på campus Johanneberg. Huset fungerar som både bostad och laboratorium, vilket ger unika möjligheter att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer. Flera Chalmersforskare ingår i olika delprojekt. HSB Living Lab byggdes 2016 och innehåller ett trettiotal lägenheter för studenter och gästforskare.

Foto på HSB Living LabHSB Living Lab (extern länk)


Riksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing och pilotprojektet brf Viva, ett fullskalelaboratorium där forskare undersöker hur man kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Forskningen handlar bland annat om energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder. Fastigheterna är belägna på Guldheden strax söder om Chalmers campus Johanneberg

Riksbyggens Brf Viva är certifierade med Miljöbyggnad Guld. Det innebär bland annat att den färdiga byggnaden har låg energianvändning, vilket ger upphov till lägre driftskostnader och gott inomhusklimat både sommar och vinter.

Flygfoto på fastigheten VivaRiksbyggen Positive Footprint Housing (extern länk)Klimatsmarta luncher på campus

De flesta restauranger på Chalmers campus är miljömärkta och menyerna visar beräknat koldioxidutsläpp för rätterna. Syftet är att visualisera lunchens miljöpåverkan och att erbjuda en långsiktig strategi för klimatsmarta luncher. Det är menyplaneraren, Carbon-Ate, som är utvecklad av Chalmersforskare och start up-företaget Carbon Cloud, som ger oss möjligheten att göra ett gott val vid lunchen, ur flera aspekter.

Carbon Cloud (extern länk)
Klimatmärkta rätter sänker utsläpp​3D-modell av campus Johanneberg

​Den tredimensionella modellen av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmer är ett verktyg för forskningskommunikation. 3D-modellen kan användas av alla på Chalmers, till exempel vid konferenser, mässor eller möten. Du kan också vara med och utveckla modellen genom att lägga in visualiseringar av din forskning, under förutsättning att den på något sätt kopplar till campusområdet och hållbarhet. Den kan också vara ett verktyg för dig som ser en möjlighet att använda campusområdet för att illustrera ett koncept eller en teori. Modellen är särskilt bra för att illustrera flöden av exempelvis energi, människor eller transporter, samt osynliga miljödata som partiklar, vind eller väderförhållanden. Endast fantasin sätter gränser!​​​

Du är välkommen att använda 3D-mallen för att visualisera dina idéer för campus. För att låna eller utveckla 3D-modellen, kontakta Linnea Johansson, se kontaktsidan. 

Foto av 3D-modell av Campus Johanneberg
FED – Fossilfree Energy District

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, var en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklades under 2017−2019 på campus Johanneberg. Projektet avslutades 2019, men marknadsplatsen finns kvar och är öppen för både forskare och företag som vill testa nya energilösningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Marknadsplatsen används till exempel inom det pågående projektet Flexigrid, se ovan.
Dome of Visions

Dome of Visions var en visionär och inspirerande arena för möten, utställningar och seminarier kring hållbar samhällsutveckling. Arenan är avslutad för Chalmers del, men den originella kupolformade träbyggnaden finns kvar på campus Lindholmen. Numera heter den Hydrogen Dome of Sweden och tillhör Nilsson Energy Group. Den används som öppen innovationsarena för grön vätgas.

Foto av byggnaden

Läs mer om Hydrogen Dome of Sweden (extern länk)

Sidansvarig Publicerad: ti 15 feb 2022.