Om Five star campus

Five star campus syftar till att utveckla Chalmers campusområden så att de väcker internationell uppmärksamhet och uppfattas som attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul! 

Foto av 3D-modell av Campus Johanneberg
3D-modell av campus Johanneberg

​Den tredimensionell modellen av campus Johanneberg med olika visualiseringsfilmer är ett nytt verktyg för forskningskommunikation. 3D-modellen kan användas av alla på Chalmers, till exempel vid konferenser, mässor eller möten. Du kan också vara med och utveckla modellen genom att lägga in visualiseringar av din forskning, under förutsättning att den på något sätt kopplar till campusområdet och hållbarhet. Den kan också vara ett verktyg för dig som ser en möjlighet att använda campusområdet för att illustrera ett koncept eller en teori. Modellen är särskilt bra för att illustrera flöden av exempelvis energi, människor eller transporter, osynliga miljödata som partiklar, vind eller väderförhållanden. Endast fantasin sätter gränser!​​​

Du är välkommen att använda 3D-mallen för att visualisera dina idéer på campus i 3D-bordet. För att låna eller utveckla 3D-modellen kontakta Jenny Forshuvud, kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan. 


Solar Initiative. Här kan du få mer info om projektet.Solar Initiative

Forskningsprojektet Solar Initiative pågår på taket till MC2 på campus Johanneberg, där en solcellsmodul är installerad. Eftersom projektet inte är synligt för förbipasserande installerades en skärm med pedagogisk information om projektet och forskarna bakom. En gul linje drogs från solcellen på taket via stuprännan och ner till skärmen, för att visuellt koppla ihop de två.
Solar Initiative
Testbäddspromenad

Chalmers går att uppleva på många sätt, och ett av dem är genom den forskning som bedrivs, demonstreras, testas och visualiseras på campusområdena. På Johanneberg samlar vi de mest sevärda projekten i en testbäddspromenad, som kan användas vid t.ex. studiebesök eller andra besök, eller bara för att få ett möte att sticka ut och bli mer inspirerande. Under åren har akademi, organisationer, myndigheter, skolor och företag från när och fjärran besökt campusområdet och tagit del av forskningen som bedrivs här.
Beroende på tillfälle och behov så går det att engagera projektledare eller forskare som berättar mer utförligt om hela eller delar av promenaden.  

Publicerad: on 20 nov 2019.