Chalmers lärmiljöer

I Chalmers vision för grundutbildningen ingår att erbjuda utbildning i världsklass där studenterna utvecklar sin förmåga att skapa hållbara, samhälleliga och tekniska lösningar som gör skillnad lokalt och globalt. För att kunna leva upp till den målsättningen krävs ett aktivt arbete för kvalitetsutveckling av såväl pedagogik som fysiska lärmiljöer.

Chalmers lokaler och campus ska utgöras av en inspirerande och kreativ miljö.
Kontinuerligt utvecklas nya studiemiljöer över Chalmers båda campus och det handlar om såväl uppgraderingar av större lärosalar som nyskapade studiemiljöer i mindre outnyttjade utrymmen. Utvecklingen av Chalmers lärmiljöer innebär också att gå mot mer flexibla miljöer för att möjliggöra olika pedagogiska tillvägagångssätt vid undervisning. Välkomna att kontakta LoC på loc@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: ti 07 jun 2022.