Nattbild på Vera Sandbergs staty

Årsberättelse och årsredovisningar

Chalmers är ett fristående tekniskt universitet som bedriver forskning och utbildning utifrån avtal med staten. Verksamheten sker huvudsakligen i bolaget Chalmers tekniska högskola AB, vilket i sin tur ägs av koncernmodern Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
 
Med utgångspunkt i avtalen med staten finns årliga återrapporteringskrav – rapporteringen sker i Chalmers Årsberättelse. Här finns bland annat uppgifter om examina, söktryck, vetenskapliga publikationer, utecklings- och kvalitetsarbete. Årsberättelsen publiceras i en trycksak tillsammans med hållbarhetsrapport och årsredovisning för Chalmers tekniska högskola AB samt årsredovisning för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Den lämnas till utbildningsdepartementet den 1 mars varje år och finns att läsa här:
 

Vill du beställa tryckta exemplar av årsberättelsen, kontakta Chalmers transportcentral, Lars-Åke Englund, tel 031-772 59 65. Tryckta exemplar finns tillgängliga fr.o.m. 1 april.

 

Sidansvarig Publicerad: on 04 mar 2020.