Origo-huset, Chalmers campus Johanneberg

Anseende och rankning

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. 

Rankningar

Hur står sig Chalmers internationellt? Rankningar är försök att mäta och jämföra universitet, och viktiga faktorer i den globala konkurrensen. Vissa är generella, andra bedömer ämnesområden eller utvalda aspekter av verksamheten, alla med olika syften och metoder. Mångfalden av bedömningar i universitetssektorn ökar varje år. Här följer ett urval av Chalmers resultat i rankningar. De omfattar cirka 1000 universitet (där inte annat anges). Denna sida uppdaterades 9 juni 2021:

Chalmers rankningsplaceringar


Globalt


Europa


Norden

QS World University Rankings
Generell rankning

121

46

8

QS Graduate Employability Rankings​
Anställningsbarhet (550 universitet bedöms)

83

21

2

CWTS Leiden Ranking
Industrisamarbeten. Andel sampublicering med industrin.

5

3

1

CWTS Leiden Ranking
Forskningskvalitet. Andel publikationer som tillhör de 10% respektive 1% mest citerade inom ämnesområdet.

300 / 302

127 /127         

10 / 11

UBI World top 10 university business incubators ​​
Gäller dotterbolaget Chalmers Ventures (över 700 inkubatorer bedöms).

6-10

4-6

1

Notera: QS World University Rankings är en av de äldsta och mest välrenommerade rankningarna som viktar samman universitetens samlade förmåga. Den bygger till stor del på lärosätens anseende, vilket fångas i enkätform, och gynnar inte stora universitet i lika stor utsträckning som andra generella rankningar.

U-multirank – EU:s egen rankning

U-multirank​ är ett europeiskt internetverktyg där studenter kan göra personliga rankningar från en databas med mer än 1900 universitet och högskolor i 96 länder, efter de parametrar man själv värderar som viktigast. Totalt omfattas 43 olika parametrar samlade i fem dimensioner. Någon enkel topplista presenteras inte. Verksamheten drivs oberoende, men på uppdrag av EU-kommissionen.

År 2019 beskrev EU-kommissionen Chalmers som ett av Europas toppuniversitetI 2021 års rankning fick Chalmers betyget "Excellent" för 14 parametrar – främst inom dimensionerna forskning, kunskapsöverföring och internationell orientering. Chalmers behåller därmed en ledande position i svensk jämförelse, visar U-multiranks svenska landrapport​. Inom området sampublicering med industrin tillhör Chalmers topp-25 i världen, enligt U-multirank.

Anseende i Sverige

I Sverige har opinionsundersökningsföretaget Kantar Sifo mätt allmänhetens förtroende för svenska lärosäten sedan 2012. Chalmers har rönt högst anseende hos svenskarna tio år i följd.​ Man känner till Chalmers väl och upplever både utbildning och forskning som framgångsrik och samhällsnyttig, enligt Kan​tar ​Sifo​.​

Sidansvarig Publicerad: on 22 dec 2021.