Ulla Edvardsson

tn100-4248a.jpg

Stiftelsens pris 2009 tilldelas systemutvecklare Ulla Edvardson för att hon i gränsöverskridande samverkan har bidragit till kvalitet och förnyelse i sin roll som webmaster för domänen chalmers.se.

Ulla Edvardsson belönas särskilt för sitt sätt att i direkt samarbete med olika processägare introducera tekniska lösningar som underlättar den externa interaktionen. I samverkan med ett nätverk av webbredaktörer arbetar hon på ett metodiskt och förtjänstfullt sätt med att fånga upp och omsätta användares krav till tekniska lösningar.

Den externa hemsidan är en viktig kommunikationskanal mot omvärlden och intranätet är av avgörande betydelse för den interna effektiviteten. Båda utvecklas genom ett stort antal engagerade medarbetare. Ulla Edvardssons insatser är ett inspirerande exempel.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 apr 2016.