Marie Arehag

Stiftelsens pris 2012

Stiftelsens pris 2012 tmarie-arehag.jpgilldelas Marie Arehag för målmedvetna insatser för att stärka Chalmersutbildningarnas perspektivgivande inslag och pedagogiska kvalitet.

Marie Arehag är som samordnare knuten till Chalmers Lärandecentrum, där hon arbetar med utveckling av  lärandets förutsättningar och innehållet i ingenjörsrollen. Hon arrangerar Chalmers numera årliga konferens om undervisning och lärande, den s k KUL-konferensen.

Marie har alltsedan 80-talet varit drivande som projektledare och samordnare i ett antal viktiga aktiviteter för utveckling av Chalmersutbildningen, t ex MTS-dagarna för teknologerna (Människa – Teknik – Samhälle), inslagen av miljökunskap i utbildningarna samt ett antal projekt kopplade till Bologna-processen.

I sitt arbete har hon lyft fram och även problematiserat grundläggande frågor kring teknikens roll i samhället och ingenjörens möjligheter och ansvar.  Härigenom har hon verksamt bidragit till lärarnas ökade pedagogiska kompetens, nya idéer för utbildningarna, liksom till reflekterande interna diskussioner om Chalmers ansvar som samhällsaktör.

Sidansvarig Publicerad: fr 02 mar 2012.