Viking Walter

Chalmersmedaljen 1986
Viking Walter, född 1930, har efter civilingenjörsexamen vid Chalmers 1959 verkat vid AB Flygfältsbyrån, FABRIS, AB Fabriksskorsten och Göteborgs sjukvårdsstyrelse. År 1964 blev han byggnadsdirektör i Byggnadsstyrelsen, Göteborg och 1967 chef för den nyinrättade byggnadsförvaltningen över västra regionen.

Under Viking Walters tid vid Byggnadsstyrelsen har ett stort antal byggnader uppförts på Chalmersområdet – delar av elektroteknik- och hörsalsbyggnaderna, sektionsbyggnaderna för Väg- och vattenbyggnad respektive Arkitektur, forskarhuset för Fysik, Gibraltar Herrgård, delar av Kemibyggnaden, kårhusrestaurangen, förvaltningens och bibliotekets tillbyggnader samt Onsala rymdobservatorium.

Genom sin förmåga till effektiva beslut och personligt ansvarstagande har Viking Walter på ett avgörande sätt bidragit till start och genomförande av sådana komplexa byggnadsprojekt. Hans inlevelse i Chalmers reella verksamhet och hans förmåga att bedöma behovet av byggnader och hur dessa skall anpassas till verksamheten har haft stor betydelse för den byggnadsstruktur högskolan nu har. Viking Walter har i hög grad främjat Chalmers verksamhet och utveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.