Torkel Wallmark

Chalmersmedaljen 1989
Torkel Wallmark, född 1919, blev civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1944, tekn lic 1947 och disputerade för teknologie doktorsgrad 1953. Han var forskare vid Radio Corporation of America i USA 1953-64. Han blev professor i fasta tillståndets elektronik vid Chalmers 1964 och utsågs 1983 till professor i innovationsteknik vid Chalmers, den första i sitt slag i Sverige. Torkel Wallmark är i sitt tekniska specialområde – halvledarelektronik – en internationellt välkänd vetenskapsman och uppfinnare.

Torkel Wallmarks unika insatser gäller skapande, ledning och utveckling av den metodiska och mycket framgångsrika innovationsverksamhet vid Chalmers som nu utgör ett profilområde vid högskolan. Verksamheten omfattar även forskning kring och undervisning om innovationsprocesser, men det centrala har varit systematisk utveckling av små högteknologiföretag emanerande från Chalmers forskningsverksamhet. Detta har skapat en groddföretagskultur vid Chalmers, vilken nu har resulterat i tillkomsten av mer än 100 sådana företag med sammanlagt nära 2000 anställda. Torkel Wallmark har därmed starkt bidragit till att vissa resultat av Chalmers forskningsarbete ovanligt direkt har haft genomslag i samhället.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.