Tord Claeson

Chalmersmedaljen 2006
Förutom sin digra vetenskapliga meritlista, är Tord Claeson såväl en entusiasmerande och skicklig forskningsledare som en uppskattad och kunnig lärare. På ett prestigelöst sätt får han sina medarbetare att växa.

Han har byggt upp en omfattande och framgångsrik verksamhet på Chalmers och fört sin forskargrupp till en internationellt ledande position. Tord Claesons förmåga till förnyelse har medfört att gruppens forskning alltid varit aktuell och åstadkommit resultat med betydelse för såväl forskningsfältets utveckling som för mer omedelbara tillämpningar. Han fick 2004 anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att återigen utveckla sin forskning i en ny riktning.

Tord Claeson blev civilingenjör vid Chalmers 1963 och teknologie doktor 1967 med en avhandling om supraledning i binära legeringar. År 1968 blev han blev docent och 1982 professor i fysik vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.