Sune Carlsson

Chalmersmedaljen 2007
Sune Carlsson, före detta VD för SKF, får Chalmersmedaljen 2007 för sina mycket värdefulla insatser för utvecklingen av Chalmers kontakter med svenskt näringsliv.

Sune Carlsson valdes in i Chalmers rådgivande kommitté 2002. Kommitténs syfte är att skapa långsiktiga samarbeten mellan Chalmers och industrin. Under åren 2003-2006 var han dess ordförande. Idag är han en mycket aktiv styrelseledamot. Engagemanget har präglats av lyssnande, rådgivande och stödjande samt fullt ansvarstagande.

I kraft av sitt starka personliga engagemang i den rådgivande kommittén har Sune Carlsson bidragit med tid, erfarenheter och nätverk. Han har även donerat en större summa till Chalmers fundraisning-verksamhet.

Sune Carlsson blev civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers 1965. Han var därefter verksam vid ASEA/ABB, bland annat som vice VD och sedan som VD för SKF fram till 2003. Därefter har han ägnat sig åt förtroendeuppdrag, såsom styrelseordförande i Atlas Copco, vice ordförande i Scania och styrelseledamot i Autoliv och Investor.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.