Sture Allén

Chalmersmedaljen 2002

Sture Allén inträdde som ledamot av styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola vid bildandet 1994 och var vid sin avgång 2000 styrelsens vice ordförande. Som mångårig styrelseledamot i styrelsen har han spelat en stor roll genom att tillföra perspektiv och impulser och Chalmers har kunnat tillgodogöra sig hans omfattande erfarenheter från andra viktiga samhällsuppdrag.

Sture Allén är professor emeritus i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet, ledamot av Svenska Akademien och har varit dess ständige sekreterare i många år. Han inledde mycket tidigt ett gränsöverskridande samarbete. Han blev banbrytare när det gällde informationsteknikens användning inom språkvetenskaperna.

Den öppna attityden till samarbete har inneburit att Sture Allén från sin lärostol och från sina övriga ledningsuppdrag inom Göteborgs universitet främjat växelverkan mellan humaniora och teknik. Hans förhållningssätt har verksamt bidragit till en fördjupad samverkan mellan universitetet och Chalmers.

Sture har visat stort intresse för utvecklingen av Chalmers verksamhet. Han verkar, utöver sina formella uppdrag, som högskolans rådgivare och vän. Han har tidigt och aktivt stött Chalmers jämställdhetssträvanden som engagerad mentor för kvinnliga doktorander. Genom allt detta har han i högsta grad bidragit till utvecklingen av Chalmers tekniska högskola.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.