Stig Lundqvist

Chalmersmedaljen 1990
Stig Lundqvist föddes 1925, blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1955. Han utnämndes 1961 till laborator och 1963 till professor i matematisk fysik vid Chalmers. Stig Lundqvist har i sitt ämne rönt betydande framgångar som lärare och forskare.

Stig Lundqvist har kraftfullt bidragit till att placera Chalmers på den internationella kartan. Han insåg tidigt betydelsen av internationella kontakter och främjade dessa genom att bjuda in en strid ström av gästföreläsare och gästforskare och har därigenom bidragit till att göra Chalmers forskning internationellt synlig. Han har också hjälpt yngre forskare att vistas vid utländska universitet samt arrangerat många konferenser.

Redan 1967 ansvarade han för "Nordic Solid State Conference". Han bröt mot den provinsiella traditionen, utnyttjade sina kontakter och knöt världsledande forskare till konferensen, något som senare fick stor betydelse för Chalmers internationella kontaktnät.

Den främsta inetrnationella rollen har Stig Lundqvist spelat genom sitt mycket långa engagemang i "International Centre for Theoretical Physics" i Trieste. Han har också under långa tider varit ledamot respektive ordförande i KVA:s nobelkommitté för fysik och i NFR:s fysikkommitté. Från den senare noteras särskilt hans tunga bidrag till utvecklingen av den kondenserade materiens fysik och hans stöd för yngre lovande forskare.

Stig Lundqvist har som forskare och lärare vid Chalmers varit en centralgestalt inom den teoretiska fysiken i Göteborg. Genom sitt djupa internationella engagemang har han starkt bidragit till Chalmers ställning inom området och också till att yngre forskare har beretts utvecklingsmöjligheter och djupare internationella kontakter.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 okt 2015.