Stig Ekelöf

Chalmersmedaljen 1976
Teknologie doktor Stig Ekelöf föddes 1904 och var under åren 1943-70 professor inom ämnesområdena elektricitetslära och elektrisk mätteknik vid Chalmers.

Vid sidan om sin långa gärning som professor i två av elektroteknikens centrala ämnen har Stig Ekelöf genom målmedvetet och framsynt samlararbete skapat ett unikt elhistoriskt bibliotek vid Chalmers. Han har därvid själv nått en position som internationellt välkänd expert på den elektriska naturvetenskapens och teknikens historia.

Kring det elhistoriska biblioteket och undervisningsämnet elhistoria har vid Chalmers bildats Institutet för elhistoria, vilket Stig Ekelöf förestår.

Förutom mycket goda förutsättningar för forskning och undervisning i elektroteknikens historia har Stig Ekelöf genom detta institut gett Chalmers nya internationella kontakter av stort värde.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.