Sören Mannheimer

Chalmersmedaljen 2004
Jur kand Sören Mannheimer tillträdde i januari 1997 som styrelseordförande i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Han frånträdde uppdraget i slutet av 2003. Sören Mannheimer blev ordförande vid en tidpunkt när Chalmers med framgång hade fullföljt övergången från myndighet till stiftelseägd högskola. För framtiden fanns dock en kvardröjande politisk osäkerhet skapad av partipolitiska åsiktsskillnader kring frihetskonceptet. Sören Mannheimer såg omedelbart fördelarna och möjligheterna i den nya organisationsformen och befäste med stor integritet, i förhållande till olika maktgrupperingar, dess möjligheter. Han axlade ordförandeskapet med den självklara auktoritet som följer av hans personlighet och professionella bakgrund.

Hans ingående erfarenhet från snart sagt alla samhällsområden – juridik, politik, fackföreningsrörelsen, finanssektorn och övriga näringslivet – har varit till ovärderlig nytta. Som stiftelsens styrelseordförande formulerade han en strategisk agenda, där han identifierade de områden och frågeställningar som långsiktigt ger förutsättningar för utvecklingen av Chalmers tekniska högskola. Snabbt reducerade han rådande osäkerhet i stiftelsehögskolans relationer till staten i en konstruktiv dialog med regeringen. Successivt har han sedan initierat ett antal strategiska beslut, t ex förvärv av Vasa-området och Campus Lindholmen, policy för stiftelsens förnyelsesatsningar, ändamålsenlig arbetsfördelning mellan ägare och övriga enheter i chalmersgruppen samt satsningar på samverkansuppgiften.

När det gäller samverkansuppgiften, samhällets nyttiggörande av högskolans verksamhet och resultat, är han mycket kunnig och pådrivande. Han har under ordförandeperioden fortsatt det arbete han tidigt drev bl a som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och som bygger på ett gott samarbete mellan företag, kommun och högskola. Ett tidigt exempel på detta engagemang är etableringen av Chalmers Teknikpark. Där gjorde Sören Mannheimer, som företrädare för Göteborgs kommun, avgörande insatser och bidrog därmed verksamt till Chalmers utveckling. Från sina olika samhällspositioner har Sören Mannheimer alltid med intresse och engagemang följt Chalmers verksamhet. Genom sina insatser har han mycket påtagligt främjat högskolans verksamhet och utveckling.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.