Roy Booth

Chalmersmedaljen 2006
Roy Booth har med sitt starka engagemang i astronomi, sina internationella erfarenheter och kontakter haft avgörande betydelse för utvecklingen av Onsala rymdobservatorium. Det har därmed intagit en plats bland världens ledande inom radioastronomi.

Framför allt har Roy Booth bidragit till att verksamheten i Onsala fått en central roll i det internationella samarbetet och därmed knutits närmare andra viktiga anläggningar i världen. Att Onsala rymdobservatorium idag är en av två nationella forskningsanläggningar är också till stor del Roy Booths förtjänst. Han har även varit en aktiv och engagerad medlem av Chalmers fakultet, där han ofta värnat en sund akademisk kultur med öppen debatt och god vetenskaplig kvalitet som hörnstenar.

Roy Booth fick sin doktorstitel i Manchester 1972 och har innehaft positioner vid olika universitet och institut innan han 1981 utnämndes till professor i elektronfysik vid Chalmers och därmed efterträdde professor Olof Rydbeck. Utöver ett stort antal vetenskapliga artiklar omfattar Roy Booths akademiska karriär även betydelsefull internationell verksamhet.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.