Robert Magnusson

Chalmersmedaljen 1994
Professor Robert Magnusson är född 1928, blev civilingenjör 1952 och disputerade för teknologie doktorsgraden vid Chalmers 1964. 1966-68 var han professor i elektrisk mätteknik för att 1968 utnämnas till professor i tillämpad elektronik vid Chalmers. Robert Magnusson var 1974-83 Chalmers prorektor och är sedan 1993 professor emeritus.

Robert Magnusson har under perioden 1968-93, dvs i 25 år, varit Chalmersspexets president med titeln inspextor. Han har varit en djupt engagerad och mycket omtyckt inspextor som värnat om traditioner, stått för kontinuitet och främjat utveckling. Han stod själv på scenen första gången i "Sheherazade" 1951, har sett alla spex sedan 1949 och deltar varje år i spextextförfattandet.

Med sin stora erfarenhet, bevarade barnasinne och spiritualitet har Robert Magnusson starkt bidragit till kvalitetssäkringen av Chalmersspexet och kommit att identifieras med detta. Han och hans hustru Ragnvi har följt spexarna i såväl med- som motgång och på många olika sätt med omtanke och allvar stöttat spexarna både inom och utom spexet.

Förutom att vara en hängiven spexare har Robert Magnusson även engagerat sig i frågor som rör chalmeristen i allmänhet. Perioden 1974-83 var han Chalmers prorektor och 1984-93 axlade han rollen som Chalmers studentkårs proinspektor och har tillsammans med kårens inspektor varit en stor tillgång för kåren. Det har alltid varit enkelt att ta kontakt med honom i de fall kåren själv inte lyckats lösa ett problem. Förutom allt detta är Robert Magnusson inspektor och hedersledamot i ett antal till Chalmers knutna föreningar.

Genom allt detta har Robert magnusson starkt bidragit till att utvecklingen av den totala studiemiljön på Chalmers och därmed gjort en framstående insats för högskolans bästa.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.