Ragnar Thun

Chalmersmedalj 1982
Ragnar Thun föddes 1914, avlade jur kand examen vid Uppsala universitet 1943. Efter en sammanlagt tioårig verksamhetsperiod som jurist vid Kungliga Marinförvaltningen, Skolöverstyrelsen, Byggnadsstyrelsen och Krigsmaterielverket kom Ragnar Thun 1953 till Chalmers som högskolesekreterare. Han var sedan verksam vid Chalmers till sin pensionering 1980. Under större delen av sin tjänstgöring var Ragnar Thun chef för Chalmers centrala förvaltning. Han utsågs till högskoledirektör 1977.

Under Ragnar Thuns ledning tillkom, i nära kontakt med forsknings- och utbildningsproblemen, en effektiv förvaltningsorganisation vid Chalmers. Detta har varit av stor betydelse för utvecklingen av ett starkt administrativt stöd för högskolans ständigt pågående verksamhetsförnyelse. Ragnar Thuns personliga engagemang och arbete för att skapa bl a ekonomiska och andra förutsättningar för anskaffning av lokalresurser och vetenskaplig utrustning till Chalmers har i ett stort antal fall varit av helt avgörande betydelse.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.