Peter Jagers

Chalmersmedaljen 2003
Professor Peter Jagers forskning har främst varit inriktad på stokastik, speciellt förgreningsprocesser, befolkningsdynamik, sannolikhetsteori och statistik samt sannolikhet i biologiska processer. Under sin tid som professor i matematisk statistik har Peter Jagers byggt upp ett stokastiskt centrum som har högt internationellt anseende. Utöver sin gärning som forskare och lärare har Peter Jagers också haft ett flertal uppgifter i högskolans ledningsarbete. Institutionsprefekt, dekanus och ordförande i fakultetsrådet (1993-2002) samt styrelseledamot i högskolestyrelsen sedan 1994. Genom dessa positioner har Peter Jagers också kommit att spela en viktig roll i stiftelsebildningen och för Chalmers utveckling som stiftelsehögskola.

Han började sin universitetsbana som latinstudent, sadlade om och studerade matematik vid Göteborgs universitet och vid 33 års ålder blev han professor vid Chalmers. Han har examinerat ett stort antal doktorer under sin professorstid och har författat ett flertal vetenskapliga artiklar inom sitt område.

Peter har också tagit initiativ till att skapa ett samarbete mellan det välrenommerade Fraunhofer-sällskapet och Chalmers. Han är ordförande av styrelsen för stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik samt ledamot av Swegenes styrelse. Under sin karriär har han också varit vicedekanus vid naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samt ledamot i styrelsen för Göteborgs universitet. Han är ordförande i styrelsen för Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet samt också hedersdoktor vid Bulgariens Vetenskapsakademi och ledamot av the European Academy of Science.

Peter Jagers har i sitt agerande alltid satt de akademiska värdena högst. Detta har särskilt tydligt kommit till uttryck i hans sätt att leda fakultetsrådet i dess arbete där en av huvuduppgifterna varit att kritiskt granska och värdera verksamheten utifrån ett akademiskt perspektiv.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.