Per-Olof Nilsson

Chalmersmedaljen 2008

Per-Olof Nilsson, professor i fysik vid Chalmers sedan 1986, har mer än de flesta bidragit till att öka intresset för natur- och teknikvetenskap hos unga människor. På olika sätt arbetar han ständigt för att inspirera andra att förstå och vilja lära mer. Det visar sig numera tydligt i hans engagemang i den egna verksamheten med fysikaliska leksaker och har under åren synts i den stadiga strömmen av doktorander från hans avdelning.

Per-Olof Nilsson har gjort till sin uppgift att övertyga barn om att fysik och teknik är roligt. Han har i många år helhjärtat gått in för att avdramatisera fysikämnet och visa att naturvetenskapliga fenomen finns runt omkring oss i vardagen. Hans entusiasm och stora engagemang för att sprida kunskap om fysikämnet till bland annat ungdomar inspirerar många till att bli framtida teknologer på Chalmers.

"Det är inget märkvärdigt, inga matematiska formler. Jag förklarar med liknelser och experiment, visar filmer och bilder", säger han själv om sitt sätt att arbeta och väcka intresse för sammanhang som många uppfattar som svåra.

Hans forskargärning startade redan som doktorand med pionjärinsatser inom fotoemission. Han och hans grupp utvecklade s.k vinkelupplöst fotoemission, vilket numera är en standardmetod för studier av tillstånd på och vid ytor. Denna har blivit en svensk specialitet. Per-Olof Nilsson har på flera plan varit engagerad i det nationella synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i Lund, bland annat har han byggt strålningsportar till laboratoriet och agerat språkrör för dess användare.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.