Oscar af Ugglas

Chalmersmedalj 1983
Oscar af Ugglas, född 1901, har under åren 1949-81 vari sekreterare och direktör för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Han har varit ansvarig för beredningen av ansökningar om anslag till genomförande av forskningsprojekt, anskaffande av erforderlig apparatur, laboratoriebyggnader m m inom ett brett spektrum av forskningsområden, inte minst inom teknik och naturvetenskap. Under hans tid vid stiftelsen har utdelats anslag om ca 335 MSEK.

Oscar af Ugglas har med stor noggrannhet och klarsynthet satt sig in i de projekt för vilka anslag har begärts och därvid alltid skickligt och informellt rådgjort med sakkunniga vetenskapsmän. Hans förmåga att kanalisera anslag till goda forskare och viktiga projekt har varit till stort gagn även för Chalmers verksamhet.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.