Olof Samuelsson

Chalmersmedalj 1983
Olof Samuelsson, född 1914, avlade civilingenjörsexamen i kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1938 och disputerade för teknisk doktorsgrad 1844. Under åren 1938-49 var han anställd vid Reymersholms gamla industriaktiebolag AB Cellull, samt som chef för teknisk forskning vid Mo och Domsjö AB. År 1948 utnämndes han till professor i teknisk kemi vid Chalmers.

Redan som ung civilingenjör var Olof Samuelsson pionjär vid studiet av fundamentala mekanismer för jonbytesseparation där han också fann en mängd tillämpningar. Han började också tidigt studera kokning och blekning av cellulosa. Framgångsrikt har han utvecklat metoder för att kartlägga på vilket sätt cellulosakokningen sker och vilka ämnen som bildas under kokningen. Insatserna särskilt när det gäller syrgasblekning av cellulosa har varit betydande.

Olof Samuelsson har haft en mycket omfattande forskningsverksamhet. Han har publicerat omkring 500 vetenskapliga skrifter inom området och utexaminerat nära 80 teknologie licentiater och doktorer. Genom sina insatser har han gjort Chalmers internationellt känd inom området.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.