Olof Rydbeck

Chalmersmedaljen 1979
Olof E H Rydbeck, född 1911, civilingenjör, DSc, docent i tillämpad elektronfysik, speciallärare i teleteknik 1940-45, i telegrafi och telefoni 1945-46, professor i radioteknik 1945-48, i elektronik 1948-63, i elektronfysik I 1963-79.

Dessa kortfattade tidsuppgifter speglar Olof Rydbecks nära fyra decennier långa verksamhet vid Chalmers – hans väg från de anspråkslösa lokalerna i Gamla Chalmers över elektronikbygganden på Nya Chalmers till Rymdobservatoriet på Råö.

Observatoriets tillkomst och uppbyggnad är resultatet av Olof Rydbecks personliga insatser och outröttliga arbete. Han skapande fantasi och vikingalynne var drivkraften bakom det omfattande pionjärarbetet. Hans lysande teoretiska kunskaper och enastående förmåga till konstruktiva tillämpningar var grunden för de vetenskapliga framgångarna.

Under Olof Rydbecks ledning har observatoriet utvecklats till ett välkänt forskningscentrum, där ett flertal internationellt uppmärksammade radioastronomiska upptäckter redan gjorts.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.