Olof Engström

Chalmersmedaljen 2010

Olof Engström, professor i fasta tillståndets elektronik, var den drivande kraften bakom en av Chalmers största investeringar i modern tid, nanotekniklaboratoriet och MC2-byggnaden. Detta möjliggjorde en samordning av mikro- och nanofabrikation på Chalmers och gav helt nya experimentella möjligheter. MC2-byggnaden invigdes 2000 och laboratoriet öppnade 2001.
Investeringen möjliggjorde att Chalmers tog betydande marknadsandelar i mikro- och nanoteknologisk forskning nationellt och att flera grupper tydligt etablerade sig som ledare på den europeiska forskningsarenan.

Idag är mikro- och nanoelektronik med angränsande områden en av Chalmers absolut starkaste forskningsmiljöer. Det gemensamma laboratoriet utgör ett professionellt stöd till forskare och för många små och medelstora företag och forskningsinstitut. Det ger studenterna på master- och forskarutbildningsnivå möjlighet att utbilda sig i en modern laboratoriemiljö.

Med den avancerade utrustningsparken har laboratoriet också sedan mitten av 2000-talet erhållit stöd från EU-kommissionen för att kunna erbjuda europeiska forskare tillgång till det.

Investeringen tillsammans med det framsynta sätt på vilket laboratorieverksamheten planerades och organiserades lade grunden till helt nya förutsättningar för Chalmers inom ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner.

Olof Engström var dekanus vid E-sektionen från 1996 till 1999. Efter det axlade han ansvaret som föreståndare för MC2. Sedan 2003 är han tillbaka i forskning kring nanostrukturer för halveldarkomponenter inom ett antal EU-finansierade projekt.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.