Olle Nilsson

Chalmersmedaljen 2003
Professor Olle Nilsson blev civilingenjör i elektroteknik 1959 och teknologie doktor vid Chalmers 1968. Han innehade en professur i mikrovågsteknologi och fiberoptik från 1984 till 1991 vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och sammanlagt drygt 1,5 år som mycket välsedd gästforskare vid NTT Communications i Tokyo där han i huvudsak forskade inom laserdioder och kvantmekanisk behandling av laserbrus. 1991 blev han verksam vid Ellemtel Telecom Systems och sedan 1996 vetenskaplig rådgivare hos Ericsson där han har studerat fysikaliska principer för framtida bredbandskommunikation. Parallellt har han varit adjungerad professor i fotonik och mikrovågsteknik vid Chalmers och KTH samtidigt.

Olle Nilsson har förutom en omfattande gärning som forskare i industrin och högskolevärlden också varit en person som har påverkat och stött satsningar som gjorts av flera forskningsfinansiärer; bland annat Vetenskapsrådet och Stiftelsen för strategisk forskning. Han har också varit mycket aktiv i Sektionen för elektrotekniks styrelse under flera år. Han har suttit i bedömningsgrupper inom vetenskapsrådet, utvärderat CHACH (Chalmers centrum för höghastighetsteknologivid Chalmers) samt varit utomstående expert vid FMV (Försvarets materialverk) och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) för att göra en prognos av fotonikens framtida vetenskapliga och tekniska användning. Olle Nilssons breda kunnande har haft ett mycket stort inflytande på den nationella utvecklingen inom fotonik och mikroelektronik.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.