Oliver Lindqvist

Chalmersmedaljen 2010

Oliver Lindqvist, professor i oorganisk kemi, får Chalmersmedaljen för sina avgörande insatser för Chalmers etablering inom miljöområdet. Hans djupa insikter inom området och förståelsen för den betydelse frågorna skulle få gjorde att han tidigt övertygade Chalmers ledning om områdets möjligheter och om Chalmers ansvar som teknisk högskola.

I slutet av 1980-talet utvecklade han, via miljösektionen, ett gränsöverskridande samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet som gjorde Göteborg till pionjärstad för tvärvetenskaplig samverkan inom miljöområdet. På initiativ av Oliver Lindqvist beslutade Chalmers stiftelse 1999 att satsa 100 miljoner kronor på miljöforskning och utbildning vid Chalmers, vilket var unikt vid den tidpunkten.

Satsningen leddes sedan framgångsrikt av Oliver Lindqvist med målet att förändra och förnya grundutbildningen, att bygga upp forskning med internationell lyskraft inom miljöområdet över hela Chalmers och att öka samverkan med andra parter.

Oliver Lindqvist är en av våra främsta tvärvetenskapliga byggare och ambassadörer inom miljöområdet. Miljöfrågorna har under hans tid utvecklats till att omfatta begreppet hållbar utveckling och utvecklas givetvis fortfarande. Oliver Lindqvist har lyckats med den stora utmaningen att lyfta miljöfrågorna och ge dem vetenskaplig status.

Under den tid som Oliver Lindqvist arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor vid Chalmers har omfattningen och statusen av forskning och undervisning inom dessa områden ökat avsevärt. Hans insatser har varit avgörande i frågor som rör utveckling och etablering av gränsöverskridande verksamheter inom miljöområdet som att Sveriges miljöteknikråd Swentec etablerades i Göteborg, skapandet av flera miljöprofilerade forskarskolor gemensamma med Göteborgs universitet och samverkan med näringsliv och myndigheter som VGR, Göteborgs stad och regeringskansliet.

Oliver Lindqvist har verkat som professor vid Chalmers och Göteborgs universitet sedan 1985. Han har dessutom varit dekanus vid sektionen för miljövetenskap vid Chalmers/ Göteborgs universitet sedan 1997. När sektionen ombildades till Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV, var han dess föreståndare till 1 oktober 2009.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.