Odd Albert


Chalmersmedaljhen 1975
Professor Odd Albert, född 1894, har efter civilingenjörsexamen vid Chalmers 1920 verkat som professor och konsult i USA. USA har som ett teknikens föregångsland attraherat många besökande eller bofasta chalmerister – lärare, elever samt examinerade civilingenjörer och arkitekter. Odd Albert har – inte minst genom sitt mångåriga och hängivna arbete i Chalmersska Ingenjörsföreningens USA-filial – väsentligt främjat USA_chalmeristernas inbördes sammanhållning och deras förbindelser till det amerikanska samhället. Indirekt har Odd Albert härigenom förstärkt högskolans stora kontaktnät till vetenskaps-, teknik- och industriföerträdare i USA.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.