Nils Svartholm

Chalmersmedalj 1984
Nils Svartholm föddes 1913, avlade filosofie kandidatexamen 1933, filosofie licentiatexamen 1937 vid Stockholms högskola och blev filosofie doktor och docent vid Uppsala universitet 1945. Fram till 1951 var han laborator vid Vetenskapakademiens forskningsinstitut för fysik och uppehöll professur vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1949. Efter anställning som teoretisk fysiker vid AB Atomenergi 1951-53 tillträdde Nils Svartholm efter kallelse laboraturen i mekanik vid Chalmers 1953. 1957 utnämndes han, även nu efter kallelse, till den nyinrättade professuren i matematisk fysik. Nils Svartholms vetenskapliga verksamhet har varit mångsidig och i hög grad nyskapande med insatser inom områden som differentialekvationsteori, kvantmekanik, kvantfältteori, kinetisk gasteori och klassisk elektromagnetism.

Nils Svartholm har gjort en avgörande insats för tillkomsten och utvecklingen av utbildningslinjen för teknisk fysik vid Chalmers som firade sitt 25-årsjubileum 1981. Den nya utbildningslinjen kom att ge en solid utbildning i grundläggande matematik, fysik, teknik samt en bred översikt över den moderna fysiken och dess många tillämpningar. Uppbyggnaden av linjen och de nya institutioner som krävdes som bas för denna har präglats av Nils Svartholm som initiativtagare och pådrivare och av hans djupa och vidsträckta insikter i den moderna fysiken. Den intensiva aktivitet som idag kännetecknar fysikverksamheten inom Chalmers vittnar om riktigheten i de intentioner som vägledde Nils Svartholm i hans arbete.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.