Nils-Herman SchöönChalmersmedaljen 2002

Professor Nils-Herman Schöön har under lång tid verkat som forskare, lärare och ledare vid Chalmers. Hans insatser inom det kemitekniska området sträcker sig också långt utanför högskolan till industrivetenskapliga råd och utländska akademier.

Efter sin civilingenjörsexamen vid Chalmers 1953 blev han, genom sina doktorandstudier, upptagen som elev i Olof Samuelsons berömda forskningsgrupp. 1970 blev Nils-Herman den förste innehavaren av en professur i kemisk reaktionsteknik, en ny forskningsinriktning inom kemitekniken som kom att präglas av hans banbrytande forskning inom reaktionskinetiska och fysikaliska förlopp och kemisk teknik med fokus på katalytiska hydreringsprocesser.

Nils-Herman har varit en flitig och omtyckt lärare som på ett pedagogiskt sätt utvecklat både grundläggande kurser och doktorandkurser inom sitt ämne, något som gav honom Chalmers pedagogiska stipendium 1991. Många kemitekniker har fått sin utbildning av honom; av 23 teknologie doktorer har sex blivit professorer och ett stort antal av de övriga har idag ledande befattningar inom svensk och internationell kemisk industri. Han har även varit dekanus vid kemisektionen i två omgångar. Hans ledarskap utmärks av kreativitet, han är en visionär och har förmåga att övertyga och motivera sina kollegor. Objektivitet och opartiskhet tillsammans med oräddhet är hans mest utmärkande drag, vilka har kommit väl till synes i alla uppdrag som bedömare, utvärderare och sakkunnig i forskningsråd och andra vetenskapliga råd. Detta har givit både honom och högskolan ett gott rennomé.

Han har efter sin pensionering fortsatt att vara mycket aktiv som inbjuden föreläsare och deltagare i internationella kommittéer inom sitt vetenskapsområde, samt varit sakkunnig vid bedömningar till nobelpristagare i kemi.


Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.