Nils Gustaf Rosén

Chalmersmedaljen 1979
År 1964 avskaffades överstyrelsen för de tekniska högskolorna och den centrala ledningsfunktionen för de tekniska högskolorna övertogs av det fr o m juli 1964 nyinrättade Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Från starten 1964-68 var Nils Gustav Rosén, född 1907, universitetskansler och chef för UKÄ. Han har varit ordförande i Statens tekniska forskningsråd 1947-68 och han har medverkat i ett stort antal utredningar om högre utbildning och forskning.

Nils Gustav Roséns mångåriga insatser för att hävda de tekniska vetenskapernas betydelse för samhällsutvecklingen och förstärka deras resurser och ställning har verksamt bidragit till Chalmers utveckling.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.