Nils Gralén

Chalmersmedaljen 1979
Nils Gralén, född 1912, var under åren 1958-66 prorektor och åren 1966-74 rektor vid Chalmers.

Nils Graléns verksamhet i Chalmers ledning präglades av en framsynt och målmedveten strävan att förstärka högskolans resurser för forskning och forskarutbildning. Hans mångsidiga kunskaper om forskningens villkor och behov och hans kontaktskapande förmåga gjorde honom särskilt väl lämpad att leda denna verksamhet inom Chalmers och företräda den utåt – mot regering, forskningsråd, industri och näringsliv.

Nils Graléns insatser befrämjade starkt den årliga tillväxten av Chalmers forskningsbudget. Samtidigt fanns i dessa insatser bestående inslag av förnyelse som givit utgångspunkter för utformningen av den fortsatta forskningspolitiken vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.