Mauritz Sahlin

Chalmersmedaljen 1999

Mauritz Sahlin är född 1935. Efter sin civilingenjörsexamen 1960 vid Kungl. tekniska högskolan (KTH) har han varit anställd vid Bulten Kantahl 1960-72 och sedan vid AB SKF. Efter en kort period vid SKF i Göteborg blev han VD för SKF i Tyskland. 1985 utsågs Mauritz Sahlin till verkställande direktör och koncernchef för SKF, vilket han var fram till 1995. Mauritz Sahlin är styrelseledamot i ett antal företag såsom SKF, Scania, Investor och Sandvik.

Mauritz Sahlins djupgående erfarenheter av praktiskt arbete inom företagets olika tekniska och ekonomiska specialistområden har varit till stor nytta för de olika verksamheter inom Chalmerssfären som Mauritz Sahlin har engagerat sig i. En av hans första direkta insatser för Chalmers var medverkan i tillkomsten av Chalmers Teknikpark, där det strategiska beslut som SKF fattade att etablera en utvecklingsverksamhet i teknikparken har haft stor betydelse för dess fortsatta utveckling.

När Chalmers Industriteknik bildades med ändamålet att initiera, organisera och genomföra industriella projekt vari Chalmers vetenskapliga kompetens nyttiggjordes gjorde han avgörande insatser i arbetet att skapa den erforderliga kapitalbasen och han deltog sedan under åren 1984-1994 mycket aktivt i styrelsearbetet. Mauritz Sahlin var också under hela sin VD-period medlem av Chalmers Industriella råd.
Efter att Mauritz Sahlin lämnde VD-skapet fortsatte han att engagera sig i Chalmers-relaterade aktiviteter som styrelseledamot i Forskarpatent Västsverige AB och styrelseordförande i CHAMPS.

Genom allt detta har Mauritz Sahlin starkt bidragit till utvecklingen av Chalmers samverkan med näringslivet och därigenom gjort en framstående insats för högskolans bästa.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.