Mårten Carlsson

Chalmersmedaljen 2005
Mårten Carlsson är docent i trädgårdsekonomi. Han var rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet åren 1982-1994 och 1995-2001 rektor för the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University. Mårten har haft och har en rad styrelseuppdrag i flera länder. Han har ett djupt engagemang i pedagogiska frågor och i kvalitetsfrågor. Hans kunnande och oväld har tagits till vara i många utredningar och utvärderingar genom åren.

Mårten Carlsson har haft mycket stor betydelse för Chalmers genom sitt djupa engagemang i dess styrelse, vars vice ordförande han varit under tio år. Han har alltid satt de akademiska värdena och villkoren i centrum i det arbetet.
Hans gedigna kunskap och kännedom om forskning och utbildning även i ett internationellt perspektiv har givit värdefulla bidrag till Chalmers utveckling. Genom sina lågmälda och väl underbyggda inlägg har han vunnit allas respekt.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.