Marianne KärrholmChalmersmedaljen 1990

Marianne Kärrholm är född 1921. Hon blev 1945 civilingenjör i kemiteknik vid Chalmers och 1960 avlade hon teknologie doktorsgrad i kemi och blev samma år också docent i kemi. 1980 utnämndes hon till adjungerad professor och fyra år senare erhöll hon en personlig professur i konsumentteknik och blev därmed Chalmers första kvinnliga professor.

Marianne Kärrholm arbetade fram till 1971 vid Textilforskningsinstitutet, då STU inrättade den s k konsumenttekniska gruppen. 1982 överfördes denna grupp till Chalmers.

Marianne Kärrholm framstår som en internationell pionjär inom konsumenttekniken. Hon har på ett målmedvetet sätt arbetat för att konsumentteknisk forskning och utbildning ska bli en etablerad verksamhet inom Chalmers. Nyckeln till hennes framgång har varit brukarperspektivet. För att kraven ska vara användbara i en teknisk utveckling måste de kunna uttryckas i sådana termer som är meningsfulla för tekniker. Hon har skapat stor respekt bland tekniker genom att utveckla konsumenttekniken till ett tekniskt vetenskapligt forskningsområde och genom att på ett pedagogiskt sätt beskriva den bruksanpassade tekniken. Hon har också aktivt deltagit i utvecklingen av högskolans sociala miljö, bl a via sitt engagemang i Chalmers fakultetsklubb.

Hon har visat stor entusiasm och kreativitet i ämnet och för dess roll inom Chalmers. Hon har genom sina insatser starkt bidragit till den profil mot människa-maskinsystem som Chalmers utvecklar.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.