Lena Torell

Chalmersmedaljen 2004
Lena Torell har varit anställd vid Chalmers sedan 1969 som forskare och lärare i fysik. Hon blev professor i Uppsala 1987 i fasta tillståndets fysik och utnämndes 1989 till professor i materialfysik vid Chalmers. Hon har byggt upp ett laboratorium i laserspektroskopi och koncentrerat sig på mjuka och kondenserade material och har gjort sig känd som en mycket aktiv och engagerande forskarhandledare och en mycket uppskattad lärare i grundutbildningen. Hon har också varit aktiv i bl a Naturvetenskapliga forskningsrådets (NFR) beredningsgrupper och var under en period också styrelseledamot. Lena Torell var vicerektor vid Chalmers 1995-98 med huvudansvar för forskarutbildningsfrågor. Hon genomförde under denna period flera reformer såsom rationell kurs- och utbildningsplanering samt samordning med det avslutande året i civilingenjörsutbildningen. Hon drev också betydelsen av goda näringslivskontakter för doktoranderna samt behovet av att de kan träna sig i projektledning under utbildningen. Därefter har hon innehaft en befattning som direktör för Joint Research Centre vid EU-kommissionen med placering i Bryssel. Hennes arbete i Bryssel var mycket uppskattat både av hennes medarbetare och av hennes chefer i direktoratet. Under denna tid har hon påtalat och försökt bryta den passivitet som kännetecknar det svenska forskningssystemet när det gäller att söka EU-medel, vilket hon även idag arbetar aktivt med. Från Bryssel flyttade hon till uppgiften som verkställande direktör för Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm. Från denna plattform har hon sedan arbetat aktivt med att visa på universitetens situation när det gäller forskningsfinansiering och hon fortsätter att kritisera den bristande svenska satsningen på stöd till forskare som söker EU-medel. Lena Torell har haft stor betydelse för Chalmers utveckling inom materialfysiken, inom forskarutbildningen och hon har kraftfullt bidragit till ökad synlighet och inflytande för Chalmers. Genom IVA och arbete i forskningsstiftelser samt i ett par bolagsstyrelser driver hon ett intensivt lobbyarbete för att förbättra forskningsfinansieringen i landet.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.