Kjell Härnqvist

Chalmersmedaljen 1987
Kjell Härnqvist föddes 1921, blev filosofie licentiat 1950 och filosofie doktor 1956 vid Stockholms universitet. Han utnämndes 1958 till professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han var universitetets prorektor 1972-77 och dess rektor 1982-86. Sedan 1986 är han ordförande i Riksbankens Jubileumsfond. Inom pedagogiken är han en internationellt erkänd forskare.

Chalmers och Göteborgs universitet har i många områden utvecklat ett nära samarbete. Inom sådana matematiska och naturvetenskapliga ämnen som är omistliga delar av båda lärosätena har samverkan förts så långt att arbetet organiserats i gemensamma institutioner. Resurskoncentrationen har bildat underlag för utomordentligt produktiva vetenskapliga miljöer inom berörda ämnen till stor nytta för både Chalmers och universitetet.

Kjell Härnqvist har både som prorektor och rektor ägnat speciell uppmärksamhet åt de möjligheter och problem som samverkan mellan universitetet och Chalmers ger upphov till. Den på öppenhet och ömsesidigt förtroende byggda samarbetsmiljön som råder mellan de båda lärosätena är till stor del resultat av Kjell Härnqvists alltid kloka och på helhetssyn grundade sätt att företräda universitetet. Hans ledarskap har i betydelsefulla områden starkt främjat Chalmers och universitetets gemensamma intressen.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.