Kjell A Mattsson

Chalmersmedaljen 1999

Landshövding Kjell A Mattsson föddes i februari 1930. Efter att ha innehaft olika politiska och kommunala uppdrag invaldes han i riksdagen 1971, som han lämnade 1987 för att tillträda posten som generaldirektör och chef för Fiskeristyrelsen. 1989 utsågs Kjell A Mattsson till landshövding i Göteborgs och Bohus län. Han innehade denna post fram till sin pensionering 1995.

Kjell A Mattsson har i sin allmänna samhällsgärning starkt verkat för samverkan mellan olika samhällssektorer och tydligt markerat betydelsen av högre utbildning och forskning för den regionala och nationella utvecklingen. Han var ordförande och ledamot i en stor mängd stiftelser och fonder, vars ändamål var att stödja utbildning och forskning inom olika områden.

När Chalmers blev stiftelsehögskola 1994 utsågs Kjell A Mattson av den dåvarande elektorsförsamlingen till styrelsens förste ordförande och innehade detta uppdrag till årskiftet 1996/97, när regeringen utsåg ny ordförande. Kjell A Mattsson gick med stort engagemang in i sin nya uppgift. Förutom att han ledde styrelsens arbete deltog han kontinuerligt i diskussionerna kring utformningen av Chalmers strategier, främst då vad avsåg den nya stiftelsehögskolans relationer med omvärlden. Kjell A Mattssons politiska erfarenhet, kontaktnät och klokskap bidrog starkt till en lyckosam start för stiftelsehögskolan.

Genom allt detta har Kjell A Mattsson starkt bidragit till utvecklingen av stiftelsehögskolan Chalmers och därmed gjort en framstående insats för högskolans bästa.

Kjell A Mattsson avled i januari 2015 efter en kort tids sjukdom.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.