K Gösta Eriksson

Chalmersmedaljen 1994
Professor K Gösta Eriksson är född 1922 och disputerade för filosofie doktorsgrad i Uppsala 1960. Samma år anställdes han som universitetslektor på geologiska institutionen vid Chalmers och utnämndes 1971 till professor i geologi, särskilt teknisk geologi, vid samma institution. Han är sedan 1989 professor emeritus.

K Gösta Eriksson har under 20 år varit djupt engagerad i Chalmers studentkårs verksamhet. Hans sångarbakgrund, bl a som medlem i kören Orphei Drängar, gjorde att han 1974 engagerades som inspektor för Chalmers Studentkårs sångkör. Han kvarstannade i denna funktion ändå till 1993. År 1979 valdes han till Chalmers studentkårs proinspektor och perioden 1981-89 var han kårens inspektor.

Han har varit mycket uppskattad för sina insatser som körens inspektor och står bakom många av de initiativ som under årens lopp tagits inom kören. Han låg bland annat bakom den konsert som Chalmers sångkör gav tillsammans med Benny Andersson och Orsa spelmän inför körens turné till japan 1990 och var den som instiftade traditionen med en årligen återkommande vårkonsert med Göta Par Bricoles, Akademiska kören och Chalmers manskör.

Som kårens inspektor har K Gösta Eriksson alltid värnat om studenternas bästa och aktivt intresserat sig för studerandefrågor. Han har varit mycket omtyckt i sin roll som inspektor och har fungerat som mentor för studentkåren och dess aktiviteter; bl a i olika krissituationer. Han och hans hustru Hillevi har hela tiden hållit en aktiv kontakt med studenterna såväl till vardags som till fest.

Genom allt detta har K Gösta Eriksson starkt bidragit till utvecklingen av den totala studiemiljön på Chalmers och därmed gjort en framstående insats för högskolans bästa.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.