Ing-Britt Svensson

Chalmersmedaljen 2006
Genom en kombination av starkt engagemang för utbildningsfrågor och utomordentlig kompetens har Ing-Britt Svensson utfört en omfattande och ovärderlig arbetsinsats. Hon har gjort Chalmers utbildningsadministration känd och respekterad såväl bland studenter och lärare som i det nationella utbildningssystemet.

Utbildningsadministrationen blev särskilt intressant i samband med att Chalmers övergick till att bli stiftelsehögskola 1994. Nya möjligheter öppnade sig samtidigt som det var viktigt att regler och samverkan med myndigheter och andra högskolor hölls på en hög integritetsnivå när det gällde studentantagning och examination. Ing-Britt Svensson fick en aktad position i det svenska högskolesystemet i kraft av sin kunskap om utbildningsfrågor och inbjöds därför att delta i flera kommittéer och olika samarbetsorgan.

Ing-Britt Svensson har sedan 1967 varit knuten till Chalmers i olika befattningar. Fram till 1972 var hon anställd som assistent och doktorand vid den med Göteborgs Universitet gemensamma institutionen Oorganisk kemi. Efter en licentiatexamen i oorganisk kemi 1971, arbetade hon på institutionen som bland annat lektor till och med 1982. Åren 1983-1988 var hon utbildningssekreterare på kemisektionen. Därifrån var sedan steget kort att ta ansvar för utbildningsdelen i forsknings- och utbildningsbyrån inom den centrala högskoleadministrationen vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.