Henry Wallman

Chalmersmedalj 1980
Henry Wallman föddes 1915, avlade doktorsexamen i matematik vid Princeton University 1937. Efter några år som forskarassistent och akademisk lärare i matematik kallades han år 1942 som forskare till det nyinrättade Radiation Laboratory vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), där han kom att lämna betydande bidrag till radarteknikens utveckling.

Efter kriget utnämndes Henry Wallman till professor i matematik vid MIT. Hösten 1948 inbjöds han till Chalmers som gästprofessor i Teleteknik. Sedan dess har han förblivit chalmersprofessor, i ämnena Teleteknik I, Allmän teleteknik, Tillämpad elektronik och Medicinsk elektronik. 1968 promoverades han till medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Henry Wallmans insatser har varit av avgörande betydelse för framväxten av elektronikforskning och elektronikundervisning vid Chalmers. Hans föreläsningar över reglerteknik, bredbandsteknik och lågbrusteknik var de första i landet, och hans drivkraft ledde högskolan till en tidig och systematisk utbyggnad av datortekniken. Redan under de första åren på 1950-talet kom Henry Wallman att intressera sig för elektronikens tillämpningar inom medicinen och under hans ledning har Chalmers och Göteborgs universitet utvecklats till ett internationellt välkänt forskningscentrum inom den medicinska tekniken.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.