Helge Zimdahl

Chalmersmedaljen 1988
Helge Zimdal föddes 1903, examinerades från arkitekturlinjen på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm 1927 och från Konsthögskolan i Stockholm 1930. Han har bedrivit omfattande egen arkitektverksamhet under ett halvsekel. Under två årtionden skedde detta i samarbete med sedermera professorn i arkitektur vid KTH, Nils Ahrbom.

Själv var Helge Zimdal professor i arkitektur vid Chalmers från 1951 till pensioneringen 1970. Hans gärning som utövande arkitekt har vunnit många lovord och som lärare har hans yrkeskunskap, personlighet och intresse för eleverna haft stor betydelse för många generationer av Chalmers-arkitekter. Genom inlägg i dagspressen har han diskuterat arkitekturfrågor med klarhet och skärpa, dagsaktuella lika väl som långsiktiga. Ett av hans mål har varit att slå vakt om Göteborg som arkitekturmiljö.

Helge Zimdal har som yrkesman och lärare varit en arkitekturens centralgestalt i Göteborg. Chalmers arkitektursektions höga kvalitetsambitioner och starka växelverkan med skolans omvärld bär hans prägel.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.