Hans Björnsson

Chalmersmedaljen 2009

Hans Björnsson, professor i Systems management vid Chalmers, har haft stor betydelse för utbildningen i Industriell ekonomi och forskningen inom relaterade områden. Han har varit mycket betydelsefull för områdets uppbyggnad och kopplingen till kvalificerade internationella miljöer, och för en stark knytning till ingenjörsvetenskapen.

Som linjeföreståndare var Hans Björnsson central när civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi etablerades under 1980-talet och början av 1990-talet. När sektionen för Teknikens ekonomi och organisation bildades 1991 spelade han en nyckelroll som dess förste dekanus under startfasen och större delen av 1990-talet. Han medverkade även till att IT-universitetet blev verklighet.

Hans Björnsson har genom åren varit verksam vid flera universitet i USA, bland annat vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och som professor vid Stanford University. Sedan 2006 är han tjänstledig från Chalmers till 80 procent för uppdrag som interim dean vid University of California, Merced. Han har under hela tiden upprätthållit en nära koppling till Chalmers och på så sätt bidragit till att utveckla relationer mellan Chalmers och amerikanska universitet. Inte minst I-teknologernas uppskattade sommarutbyte med University of California, Berkeley, där ett trettiotal studenter har deltagit vartannat år sedan början av 1990-talet.

Hans Björnson blev civilingenjör vid Väg- och vatten 1967 och disputerade 1975 med avhandlingen " Interaktiv simulering av beslutsprocesser i ett entreprenadföretag". Året därpå blev han universitetslektor, och 1987 utnämndes han till professor i Systems management vid Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: ti 26 maj 2015.