Håkan Frisinger

Chalmersmedaljen 1997
Håkan Frisinger, född 1928 i Skövde, blev civilingenjör i maskinteknik vid Chalmers 1951. Han har med undantag av en kortare tjänstgöring som produktionschef vid AB Bahco hela tiden arbetat inom Volvokoncernen.

1975 blev Håkan Frisinger chef för den nybildade Industridivisionen, Volvo Personvagnar. I samband med bildandet av Volvo Personvagnar AB 1978 blev han dess verkställande direktör. 1983 blev han verkställande direktör för AB Volvo, från vilken befattning han avgick med pension 1987. Håkan Frisinger är bl a ordförande i AB Volvo, Atle AB och IRO AB samt styrelseledamot i flera andra bolag. Håkan Frisinger blev också hedersdoktor vid Chalmers 1988.

Håkan Frisinger och Alf Åkerman har båda på ett mycket engagerat och insiktsfullt sätt, genom sin medverkan på nyckelpositioner i insamlingskampanjen ”Bygg en bättre framtid med Chalmers” bidragit till kampanjen mycket positiva utveckling, både vad gäller det ekonomiska resultatet och etableringen av en konstruktiv och långsiktig dialog mellan Chalmers och näringslivet. Deras mycket breda kunskaper om svensk industri och deras omfattande kontakter har öppnat många dörrar.

De har personligen medverkat till intressanta möten och diskussioner. Genom sin kraft och personlighet har de på ett avgörande sätt bidragit till tillkomsten av flera donationer.

Sidansvarig Publicerad: må 18 aug 2014.