Gunnar Bjursell

Chalmersmedaljen 2006
Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi vid Göteborgs universitet, har en gedigen kunskap och kännedom om forskning och utbildning, även i ett internationellt perspektiv. Detta har gett ovärderliga bidrag till utvecklingen av biovetenskapli verksamhet på Chalmers. Sammantaget visar hans verksamhet prov på intresse och värdefulla insatser, som i allra högsta grad främjat Chalmers och Göteborgs verksamhet och utveckling.

Som framgångsrik forskare har Gunnar Bjursell i sin forskargärning genomgående och insiktsfullt överbryggat flera vetenskapsområden, såsom kemi, fysiologi, molekylärbiologi och bioteknik. Han är dessutom oerhört kreativ och har en stor förmåga att se möjligheter och eleganta lösningar istället för problem.

Parallellt med sin verksamhet på Götebrogs universitet har Gunnar Bjursell alltid haft en stark relation till Chalmers. HAn har lyckats mycket väl med att skapa fungerande bryggor mellan stadens två universitet. År 2000 anlitades han som vetenskaplig ledare för Chalmers biosatsning och har sedan bildandet av Chalmers Biocentrum 2005 varit dess föreståndare.

Gunnar Bjursell har även ett stort engagemang för universitetens tredje uppgift och har bidragit starkt till att föra ut forskningiens resultat, konsekvenser och etik till detomgivande samhället. Han är en mycket god talare och har ofta setts i artiklar, debatter och diskussioner kring intressanta och aktuella ämnen, som till exempel genteknik, kloning, stamcellsforskning och forskning i gränslandet mellan teknik och biologi. Gunnar Bjursell är även en av grundarna av den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg och ordförande för dess vetenskapliga råd.

Gunnar Bjursell disputerade inom medicinsk kemi på Karolinska institutet och blev två år senare docent i medicinsk och fysiologisk kemi vid samma lärosäte.

Sidansvarig Publicerad: on 27 maj 2015.